Menu

M Elkafrawy


Esperto di mercati internazionali e Certificazioni Halal

M Elkafrawy will be speaking at:

Iter di certificazione Halal: esecuzione ed implementazione del sistema qualità.

November 22, 2016 14:20 - 14:40

« Back to previous page